Søknad spesielle miljøtiltak i jordbruket- SMIL og drenering av jordbruksjord

Kommunen har for 2018 fått tildelt kr. 210.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL, og kr. 90.000,- til drenering av jordbruksjord. 

Søknadsfrist SMIL- søknader er i år 3. april.

 

Kyr på beite. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete

 Informasjon om ordningane og søknadsskjema finn ein på sidene til Landbruksdirektoratet:

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke