Søknad om produksjonstilskot i jordbruket

Hugs at søknadsfristen  for produksjonstilskot er  20. august.

I år er søknadsfristen på ein laurdag, men 20. august er framleis siste frist for å unngå trekk i tilskotet.

No søkjer dei fleste elektronisk og slepp å ta omsyn til postgang og opningstider på kommunale landbrukskontor, men for dei som framleis leverer papirsøknad er fristen uansett 20. august. Postleggingsdato bør vere dokumentert eller søknaden må vere levert til landbrukskontoret innan fristen. Søknader som er levert etter den 20. august vil få eit trekk på kr 1 000 per dag.

Dei som søkjer om produksjonstilskot bør setje seg godt inn i regelverket for ordninga før dei søkjer. Informasjon om ordninga finn du på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Her finn du også lenkjer til elektronisk søknad, rettleiingshefte, Jordbruksavtalen, og aktuelle forskrifter og rundskriv.

 

Kyr på beite i Vonamarka. (Britt Kringlen) - Klikk for stort bileteKyr på beite i Vonamarka. (Britt Kringlen) Britt Kringlen

Fagleiar jordbruk
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: