SMIL - ny frist 30.04.2018

Naustdal kommune hadde frist for søknad om SMIL midlar  3. april,  har fått nokre søknader, men faktisk for lite til at vi vil kunne tildele ramma på 210.000. kr.

Nesstølen (Britt Kringlen) - Klikk for stort bilete

Har du eit prosjekt, så send inn ein søknad.  Det er viktig å få inn søknadar slik at kommunen får behalde tildelt ramme også for seinare år.

Informasjon om ordningane og søknadsskjema finn ein på sidene til Landbruksdirektoratet:

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke