Serviceskyss

Serviceskyssen hentar deg heime og køyrer deg til Naustdal sentrum. Der kan du handle, gå på kafè, gå til frisør, besøkje offentlege kontor, få utført post- og bank-tenester, gå på besøk, eller gjere andre ærend.

Du kan tinge serviceskyss hjå Naustdal taxi på tlf. 977 47 070 innan kl 20.00 dagen før.

I Naustdal har Serviceskyssen desse rutene

Onsdagar: Sentrumsområdet – Naustdal sentrum

Start Helgås kl 10.00- tar med passasjerar i byggjefeltet – Naustdal Sjukeheim – Naustdal sentrum ca kl 10.30. Retur frå Naustdal kl 12.30. Stopp Helgås ca kl 13.30.

Torsdagar: Dalen – Naustdal Sentrum

Start Svoa kl 09.30 - Slettemark – Ullaland – Byrkjeflot – Åse – Naustdal sentrum ca kl 10.30. Retur frå Naustdal kl 12.30. Stopp Svoa ca kl 14.00.

Fredagar: Fjorden – Naustdal sentrum

Start Horne kl 09.30 – Vassbotnen – Helle – Naustdal sentrum ca kl 10.30.   Retur frå Naustdal sentrum kl 12.30. Stopp Horne ca kl 14.00.

 

Serviceskyss er ei utvida form for tingingsrute som blir køyrd etter direkte tinging frå den reisande. Serviceskyssen er open for alle, men hovudmålet med skyssen er å finne løysingar som aukar mobiliteten til dei eldre og dei med funksjonshemming.

Serviceskyssen er eit tilbod utforma av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med kommunane.

Budeia på Sanden (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Dagleg leiar Frivilligsentralen
  • Tlf: 57816144
  • E-post: