Seminar "Flaum og Miljø"

Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima– innovative metodar for restaurering og betre miljøtilstand (PDF, 281 kB)

Klimaendringar og auka krav til bevaring og forbetring av miljøtilstand i vassdrag, medfører trong for å vurdere eksisterande metodar for flaumsikring og miljøtiltak.

Flaum og is på Herstadvegen (Annlaug Kjelstad) - Klikk for stort bilete

 

Seminar «Flaum og Miljø»

Naustdal Kyrkjelydshus 23.4. 2018, Fokusvassdrag: Nausta

Mål med seminaret:

• Informasjon om forskingsprosjektet «Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima – innovative metodar for restaurering og betre miljøtilstand» for allmenheten

• Samle innspill for å lage løsningsscenarier som skal utarbeides i prosjektet

Program

19:30 Velkommen

          Prosjektet Flaum og Miljø fra et forvaltningsperspektiv. Bakgrunn. NVE, Fylkeskommune, Fylkesmannen

19:45 Flaum og vassdragsmiljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand

          Informasjon, status og veien videre. Ulrich Pulg, Uni Research

Pause

20:30 Workshop: Hva er utfordringene med flom i Nausta? Hva skal en flomsikring føre til? Forslag til flomsikringsløsninger.

           Diskusjon, sammendrag og forslag til scenarier som skal inngå i prosjektet. Her har alle lov å komme med sine forslag!

Ca. 22:00 Avslutning