Sanden og Naustdalsnaustet- synspunkta vi fekk inn

Naustdalnaustet View B2 (128417) - Klikk for stort bilete Sjå presentasjon av naustplaner her:

 

 

Vi har hatt ei spørjeundersøking knytt til ideen om Naustdalsnaustet. 152 svar vart teke mot før vi slutta av mottak, 148 av desse var elektroniske tilbakemeldingar.

Resultat frå spørjeundersøkinga er presentert her: (PDF, 162 kB)

Presentasjonen er tenkt å ha støtte av muntleg framstilling. Håpar likevel at det er råd å forstå det meste. 

 

 

 

Vi har og med nokre spørsmål knytt til Sanden- anlegget. Håpar det er greitt.