Resultat hjortejakta 2018 - Naustdal kommune

Fellingsresultatet for hjortejakta 2018 er no klar , det er felt 432 dyr i 2018. Dette er ein nedgang frå året før då det vart felt 475 dyr. Resultatet er identisk med fellingsresultatet for 2016.

Brunavatnet. - Klikk for stort bilete

  

 

 

 Fellingsresultatet er fordelt på dei forskjellige valda slik :

  Løyve Felte dyr Fellingsprosent
Horne Jaktvald 6 6 100
Kvellestad jaktvald 10 10 100
Seljevoll / apneset jaktvald 11 11 100
Vevring storvald 107 96 89,7
Midtre Naustdal storvald 148 93 62,8
Horstad og solheim storvald 40 22 55
Naustedalen nordside storvald 90 53 58,9
Instedalen storvald 50 24 48
Sørsida storvald 55 25 45,5
Nedre sørside storvald 105 92 87,6
Sum kommune 622 432 69,5