Resultat hjortejakta 2016 - Naustdal kommune.

Fellingsresultatet for hjortejakta er klar og viser ein stor auke frå året før.

Fellingsresultatet for hjortejakta viser at det samla er skote 432 dyr i 2016. Samla fellingsprosent for heile kommunen er 69,6.

I 2015 vart det skote 358 dyr i kommunen og ein må tilbake til 2013 for å finne høgare fellingstal. Året med høgast fellingstal er 2009 då det vart felt 497 dyr.

Etter nokre år med fallande fellingstal verkar det no som om hjortestammen har stabilisert seg og på svak veg oppover.

>> Fellingstala for det enkelte vald / storvald finn du i dette dokumentet. (XLS, 33 kB)

Byrkjelandstølen. (Britt Kringlen) - Klikk for stort bileteByrkjelandstølen. (Britt Kringlen) Britt Kringlen

Fagleiar skog og vilt
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: