Ordførarane krev rassikring

Samarbeidsforum i Sunnfjord (SiS) krev rassikring av Rv 5 mellom Førde og Florø. 

SiS har i møte 01.04.16 i Førde vedteke at strekninga Rv. 5 mellom Førde og Florø vert rassikra. Særleg må strekninga Førde-Naustdal og punkt ved Leversundet sikrast.

SiS meiner at dagens løyvingar til rassikring er for små og må styrkast. SiS er likevel oppteken av at tiltaka til rassikring som i dag ligg i NTP, må følgjast slik at ein ikkje endrar rekkjefølgja på dei prosjekt som er prioriterte.

SiS meiner det er heilt avgjerande at Rv. 5 mellom Førde og Florø, og særleg strekninga Førde-Naustdal samt punkt ved Leversundet, må inn i komande prioritering i NTP.

Sis vil be Statens vegvesen straks sette i gang med å kartlegge rasstaden Leversundet på riksveg 5. Alle utgreiingar som manglar må elles på plass slik at prosjektet vert vurdert i komande NTP.

Sis vil straks invitere Statens vegvesen til eit møte for å drøfte framdrift.

Frå SiS er det Rådmennene i Flora og Naustdal som vil følgje opp den vidare prosessen.

Samarbeidsforum i Sunnfjord er samansett av:

Olve Grotle - Leiar i SiS og ordførar i Førde kommune
Oddmund Klakegg - Ordførar i Jølster Kommune
Mathias Råheim - Ordførar i Gaular
Håkon Myrvang - Ordførar i Naustdal
Ola Teigen - Ordførar i Flora Kommune

SiS ordførarane april 2016 - Klikk for stort bilete Førde kommune

Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post: