OPNINGSTIDER VED HELSESENTERET JUL OG NYTTÅRSHELG 2017

ØYEBLIKKELEG HJELP VIL BLI PRIORITERT DESSE DAGANE.

 

 

ONSDAG  27.12   OPE  FRÅ KL. 08.00 – 15.30.

TORSDAG 28.12  OPE  FRÅ KL. 08.00 – 15.30.

FREDAG   29.12  OPE  FRÅ KL.  08.00 – 15.30.

Dersom behov for legehjelp utanom våre opningstider RING: LEGEVAKT 116117

MEDISINSK NØDHJELP 113.

Kommuneoverlegen