Nye skuletider ved Naustdal barne- og ungdomsskule 17/18

Frå komande skuleår vil alle elevane i krinsen endeleg vere samla i det nye skulebygget i sentrum. I byggjeperioden har både skyss og skuletider for elevane vore justerte, t.d. har dei yngste elevane hatt lenger skuledag fordi skyss må samordnast. Frå komande skuleår er elevane si undervisningstid justert i tråd med den nasjonale norma, og det får konsekvensar for skuledagen for alle elevane. 

Dei siste åra har skulen hatt nokre ekstra plandagar i løpet av året som følgje av at elevane har hatt meir undervisning enn det som ligg i nasjonal norm. Desse plandagane blir no erstatta av at alle elevar har kort dag onsdag.

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i tråd med oversikta under frå og med skulestart måndag 21. august 2017.

Dei nye tidene vert slik:

Skuletidar NBU 2017/2018
Årstrinn Morgon Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1-2 08:55 14:40 14:40 FRI 14:40 12:35
3-4 08:55 14:40 14:40 13:00 14:40 12:35
5-7 08:55 14:40 14:40 13:00 14:40 12:35
8-10 08:55 14:40 14:40 13:00 14:40 14:40

 

Gunn Marit Haugsbø
Rektor

NBU Spesialromsfløy juni 2016 (Naustdal kommune) - Klikk for stort bilete

Rektor Naustdal barne- og ungdomsskule
  • Tlf: 57816301
  • Mob: 45 61 01 09
  • E-post: