Nødvendig reperasjon på vassforsyninga til Naustdal vassverk

Måndag  05.08.2019 vil det bli utført nødvendig reperasjon på vassforsyninga til Naustdal vassverk. Arbeidet er venta å ta noko tid og kan føre til at vatnet blir vekke delar av dagen.

 

Klikk for stort bilete

nødvendig reperasjon på vassforsyninga