NAUSTDAL KOMMUNE

BUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN 2018 - 2020

 

Formannskapet sitt framlegg til budsjett for 2018, inkl. satsar for eigedomsskatt,

ligg  frå 01.12.17 til offentleg gjennomsyn på servicekontoret i kommunehuset.

Budsjett/økonomiplan vert handsama av kommunestyret i møte 14. desember 2017.

Framlegg om kommunale gebyr, avgifter og betalingssatsar for 2018 er lagt ut på kommunen sine heimesider www.naustdal.kommune.no.  Framlegget ligg også til gjennomsyn på servicekontoret i kommunehuset.

Eventuelle merknader til budsjett, betalingssatsar, gebyr og forskrifter skal sendast til Naustdal kommune, postboks 43, 6806 Naustdal eller på epost til postmottak@naustdal.kommune.no innan 14.12.2017.

Kommunestyret tek endeleg stilling til ovannemnde saker i møte den 14. desember 2017.

Ordføraren