Naustdal kommune har over 50 tilsette som har 25 år eller meir i tenestetid.

 

Laurdag 22. september 2018 vart dette markert med ein personalfest i Fosshalla.

Jubilantane fekk utdelt merksemd i form av bilete laga av kunstnaren Jertrud Eikås

og glassvase laga av glasskunstnaren Vidar Koksvik som kjem frå Naustdal.

Ordførar og rådmann stod for utdelinga.