Kommunestyre- og fylkestingsvalet - feil adresse på valkort for Dalen røystekrins

Dalen næringssenter på Kalland skal vere vallokale under komande val den 9. september 2019. Vi er gjort kjende med at det står feil adresse til vallokalet på dei utsende valkorta. Rett adresse er KALLAND og ikkje Ullaland slik det står på valkortet.