Kommunen søkjer om ekstraordinære midlar til rehabilitering av Gamlebrua

Naustdal kommune søkjer desse dagane fylkesmannen om godkjenning på låneopptak med sikte på å rehabilitere Gamlebrua. Naustdal kommune er inne i ein økonomisk krevjande situasjon og er innmeld i ROBEK. Dette med fører at kommunen må søkje godkjenning av Fylkesmannen. Samtidig søkjer kommunen Statens Vegvesen om ekstraordinære vegmidlar til bærande konstruksjonar på Gamlebrua.

Kommunen har avdekka betydelig slitasje på Gamlebrua som har betyding for bruas bæreevne. På kort sikt er ikkje alt vedlikehald like naudsynt, men det fins enkelte akutte tiltak som er viktig å gjere noko med.  Dette gjeld særskilt tiltak på bærande konstruksjonar.

Brua er i dag trygg å ferdast på og vil være det i mange år framover. Det som uroar kommunen gjeld spesielt at skadeomfanget på brua vil eskalere over tid. Innan nokre år vil det ikkje lenger være rekningssvarande å rehabilitere brua.

Dersom kommunen ikkje greier å finansiere opp tiltaka på brua vil den måtte stengast for trafikk i løpet av året. Inntill vi har funne ei varig løysing for brua vil den nedklassifiserast til ein rein gangveg, utan biltrafikk.

Det er viktig å understreke at brua er trygg å ferdast på og vil være det i mange år framover.

 

Under Gamlebrua på kveldstid. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bileteUnder Gamlebrua på kveldstid. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Tlf: 57 81 61 23
  • Mob: 90999676
  • E-post: