Kartleggingsarbeid i Nausta

Stille elv (Uni Miljø) - Klikk for stort bilete

 

NVE driv kartlegging i Nausta.

Om du ser aktivitet i naboskapet eller på eigedommen din, så er dette truleg grunnen.

NVE har sendt denne orienteringa til kommunen:

I samband med kartlegging av naturfare, og ev planlegging av framtidige sikringstiltak, vil NVE utføre

kartleggingsarbeid i elva Nausta i perioden frå 3. juli til 20. november 2017.

Området som skal kartleggast er elva Nausta frå Kallandsfossen til utløpet i Førdefjorden, ei strekning

på om lag 12 km. Kartlegginga vil verte utført med laserscanning frå fly, ekkolodding frå båt og måling

av tverrprofil av elva med handhalde måleutstyr. Det kan difor påreknast ferdsel med båt langs deler av

elva Nausta og ferdsel av landmålarar i området i løpet av denne tidsperioden.

NVE ber om at Naustdal kommune informerer gjennom si heimeside, ev Facebook-side, om

kartleggingsarbeidet til NVE.

Ved ev spørsmål ta kontakt med NVE v/ Anders Muldsvor.

NVE har inngått avtale med TerraTec AS for utføring av dette arbeidet på vegne av NVE. Ev løyver og

dispensasjonar vert omsøkt av TerraTec AS.

 

Mulsdvor har tlf : 952 90 111, og epost : Muldsvor Anders Jarle <ajm@nve.no>