Kartlegging og bekjempelse av Parkslirekne i Naustdal kommune.

 Ynskjer med dette tilbakemeldingar på områder som har den uønska fleirårige stauda Parkslirekne.

Den fleirårige stauda Parkslirekne finst fleire stader i Naustdal. Vi ber innbyggarane om hjelp til å kartlegge kvar denne planta finst med føremål å hindre vidare spreiing. Gje beskjed til servicekontoret / postmottak@naustdal.kommune.no

> Les meir om planta og bekjempelse av den. (PDF, 403 kB)

Parkslirekne - Klikk for stort bilete