Invitasjon til dialogmøte om uttak og vidareforedling av mineralressursar

Tema: Uttak og vidareforedling av mineralressursar

Stad: Naustdal kommunehus, Naustdal

Tid: Tysdag 23. februar 2016, kl. 1000 – 1400

Målgruppe: Næringsliv, offentlege etatar og interesserte

 

Påmelding til Ørjan Stubhaug på e-post: orjan.stubhaug@naustdal.kommune.no innan 19.2.16.

Formål:

 • Synleggjere verdiskapingspotensialet i regionen i høve uttak og prosessering.
 • Synleggjere moglegheiter for vidareforedling.

10.00 - 10.15  Velkomen med innleiing om dialogmøter (Naustdal kommune/SINTEF)

10.15 - 11.10  Uttak og prosessering av mineralressursar

 • Nordic Mining (15 min)
 • Sunnfjord Geo Center, tilleggsressursar utover Engebø (15 min)
 • SINTEF, prosessering (15 min)
 • Kommentarar (10 min)

11.10 - 11.30  Forfriskingar

11.30 - 12.15  Potensialet for medverknad frå lokalsamfunnet og regionen

 • Ut frå undersøkingar, SINTEF (15 min)
 • Ut frå lokal kunnskap, Sunnfjord Næringsutvikling (15 min)
 • Kommentarar (15 min)

12.15 - 13.00  Lunsj

13.00 - 13.30  Vidareforedling av mineralressursar frå Engebø og i regionen

 • Norsk Bergindustri, vidareforedlingspotensial (15 min)
 • SINTEF/NTNU (15 min)

13.30 - 14.00  Plenumsdebatt med oppsummering og oppfølging

Møteleiar: Håkon Hynne, SINTEF Teknologi & Samfunn

Illustrasjonsfoto. Leikar i sandkasse (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Kommunalsjef for samfunnsutvikling
 • Tlf: 57 81 61 23
 • Mob: 90999676
 • E-post: