Innsamling av plastemballasje startar 7. januar.

Sekken skal plasserast saman med papirdunken (hengast på kroken) den dagen tømmeruta for papir/plast går.