Informasjonsmøte om mineralutvinning

Førdefjorden i solnedgang, Kvellestad. - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Måndag 17. juni 18.00 - 21.15  i Naustdalhallen I

18.00-18.05        Opning v/Møteleiar Kjetil Myrland

 

18.05-18.35        Perspektiv på ressursen i Naustdal og framtidig verdiskaping

                            Are Korneliussen, Forsker NGU

 

18.35-19.20        Mineralloven og konsesjonshandsaming           

                            Marte Kristoffersen, Seksjonsleder, Direktoratet for Mineralforvaltning

 

19.20-19.40        Planar i Naustdal kommune under handsaming og merknader til konsesjon

                            Øyvind Bang-Olsen, rådmann og Ørjan Stubhaug kommunalsjef

 

19.40-20.10        Vilkår til mineralutvinning fra Miljødirektoratet og miljøoppfølging

                            Harald Søby, seksjonsleder, Miljødirektoratet 

20.10-20.30        Pause

20.30-21.15        Spørsmål frå salen