Influensavaksinasjon 2016/17

Startar ved Naustdal helsesenter frå 12.10.2016.
Tid for vaksinering frå kl 09:00 – 14:30, måndag – fredag.
På grunn av forventa stor pågang kan ein ikkje møte opp for vaksinering utan avtale.
Ring helsesenteret, tlf 578 16 020, for avtale om influensavaksinering.

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhøyrer grupper med auka risiko for komplikasjonar av influensa-sjukdom. Desse vert tilrådd å ta influensavaksine.

Folkehelseinstituttet tilrår influensavaksine spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Bebuarar i omsorgsbbustadar og sjukeheim
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg vert influensavaksine tilrådd til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser. 
   

Link til Folkehelseinstituttet si internettside om sesonginfluensa.

IMG_7500.jpg - Klikk for stort bilete

$(TITTEL)
 • Tlf: 57816020
 • E-post: