Har du husvære til utleige eller sal?

Naustdal kommune søkjer etter husvære til flyktningar. Både leige og kjøp vil bli vurdert.

Ledige husvære kan meldast til servicekontoret i Naustdal, tlf. 57 81 61 00 eller på epost til: postmottak@naustdal.kommune.no

Naustdal sentrum i kveldsmørket (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bileteNaustdal sentrum i kveldsmørket (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) Øystein Ullaland

Svarar på spørsmål om kommunale tenester.
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: