Fusjon mellom BKK AS og Sunnfjord Energi AS

Saka om fusjonsplanane mellom BKK AS og Sunnfjord Energi AS skal opp i formannskapet 13. juni og kommunestyre 20. juni 2019.

 

 

Nausta i Styggelia. - Klikk for stort bilete

Fusjonssaka til behandling i Naustdal kommune

Sunnfjord Energi har sidan 28. februar 2019 vore i fusjonsforhandlingar med BKK. Styret i Sunnfjord Energi har tilrådd eigarane å vedta fusjonenEigarkommunane skal behandle denne tilrådinga, og avgjere om dei vil stemme for eller imot fusjon på generalforsamlinga i Sunnfjord Energi 26. juni 2019.

I Naustdal kommune skal saka opp i formannskapet 13. juni og kommunestyret 20. juni 2019.

 

Handsaming av framlegg til fusjonsavtale mellom BKK og Sunnfjord Energi ASA

 

 

 

.