Fosterheim - Har du rom for ein til?

I Sogn og Fjordane har vi om lag 200 fosterbarn. Barna er i hovudsak frå 0 til 18 år, nokre få opp til 23 år. Nokre har søsken, andre er einebarn.

Ulike barn treng ulike fosterheimar. Det alle gode fosterheimar har til felles er at dei har vaksne med god omsorgsevne og overskot til barna. Både gifte, sambuarar, einslege eller likekjønna par kan bli fosterforeldre.

>> Les meir på nettsidene til fosterheimstenesta i Sogn og Fjordane.

 

Publisert av Ann Lisbeth Lesto. Sist endra 12.09.2016
Mottaket
  • Tlf: 55 55 33 33
  • E-post: