Forslag til medlemar til ulike råd i Sunnfjord kommune

Klikk for stort bilete

Organisasjonar som representerer eldre, personar med nedsett funksjonsevne eller ungdom har rett til å kome med forslag til medlemar til det rådet som representerer deira interesser. 

 

Ulike råd i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune vil  oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemar til:

  • eldrerådet
  • rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  • ungdomsrådet 

Slik sender du forslag til medlemar 

Frist for å sende forslag

  • Måndag 14. oktober 2019

Har du spørsmål, ta kontakt med 

Malin Moldestad, e-post:msm@forde.kommune.no eller tlf. 958 71 388.

Meir informasjon

 nettsidene til prosjektsunnfjord finn du meir informasjon om dei ulike råda.