Fellingskvoter for villrein 2017 - Førdefjella villreinområde

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har fastsett fellingskvoter 2017 for villreinområdene i fylket. 

Førdefjella Villreinområde har fått tildelt 15 frie løyver. Uttaket skal fylgje vedteken bestandsplan og avskytingsplan i høve fordeling på alder og kjønn.

Dei andre villreinområda i fylket har fått desse fellingskvotene :

Svartebotnen Villreinområde : 10 løyver. Fordelast på 2 frie løyver, 4 simle / ungdyr og 4 kalv.

Sunnfjord Villreinområde : 20 frie løyver som skal fylgje vedteken bestandsplan og avskytingsplan i høve fordeling på alder og kjønn.

Lærdal / Årdal Villreinområde : Det vert ikkje tildelt løyver i 2017.

Vest- Jotunheimen Villreinområde : Det vert ikkje tildelt løyver i 2017. 

Reinsdyr ved Vonastølen (Ola Kringlen) - Klikk for stort bilete