Eigedomsskatt 2019 Offentleg ettersyn

Liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst er i perioden 28.02.19  – 31.03.2019 lagt ut til offentleg ettersyn i Naustdal kommune, servicekontoret, jf. eigedomsskattelova §§ 14 og 15.

 

Frist for klage på eigedomsskatten er 15.04.2018. I samsvar med eigedomsskattelova § 19 er det klagerett på årleg utskriving av eigedomsskatt, dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlag tidlegare.

Ei eventuell klage kan sendast til:

postmottak@naustdal.kommune.no

eller

Naustdal kommune                                                                                                                          Eigedomsskattekontoret                                                                                                                                       Tunavegen-6                                                                                                                                                                    6817 Naustdal