Direktoratet for mineralforvaltning har sendt søknad frå Nordic mining på høyring

Klikk for stort bilete

 

 

DMR har søknad om driftskonsesjon til handsaming. Naustdal kommune er høyringspart.

Høyringsdokument er å finne her: