Detaljregulering vassleidning Skorva-Engebø

Det vert med dette kunngjort start av reguleringsarbeid, jf.plan- bygningslova §12-3. Som del av varslinga vert framlegget til planprogram lagt ut til offentleg ettersyn.

 Sjå annonse, kunngjeringsbrev og framlegg til planprogram i lenke.