Detaljregulering Skorva-Engebø

Utval for plansaker i Naustdal kommune har hatt framlegg til detaljregulering Skorva-Engebø til fyrstegongs handsaming 14.2.19. Planen sitt formål er å legge til rette for vassforsyning til Nordic Mining sitt Engebøprosjekt, og planområdet strekkjer seg i frå Skorva i Askvoll til Engebøfjellet i Naustdal kommune.

I medhald av plan- og bygningslova  12 – 11 vert framlegg til detaljregulering Skorva-Engebø lagt ut til offentleg ettersyn.

Høringsfrist er sett til fredag 16.05.2019.

 

Høringssvar sendast Naustdal kommune på e-post: postmottak@naustdal.kommune.no

eller på postadresse Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Ørjan Stubhaug på telefon 90999676, eller e-post: orjan.stubhaug@naustdal.kommune.no

 

Redalen mot Vevring. Engebøfjellet midt i bildet. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland