Detaljregulering Engebø- melding om reguleringsarbeid

regpl_engebo_v05_illustrasjon_v2-l123494[2] - Klikk for stort bilete Asplan Viak Leikanger melder oppstart av detaljregulering- endringar i landdelen av gjeldande detaljregulering.

Illustrasjon viser nokre aktuelle endringar. Lenke til illusttrasjon med betre oppløysing: regpl_Engebø_v05_illustrasjon_v2 (L)(123494) (PDF, 520 kB)

Dokument i saka er å finne her: https://www.naustdal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018002248&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10246&