Budsjett 2017, handlingsprogram, Økonomiplan 2017-2020

 Budsjett 2017, handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 ligg no til handsaming i politiske utval i kommunen.  Formannskapet tek sikte på å handsame planen i møte 24. november. Etter møte vil planen ligge ut til offentleg ettersyn til kommunestyrehandsaming 8. desember.

Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: