Breibandnett til Vevring

Naustdal kommune har søkt og fått innvilga tilskot, i frå Nasjonal kommunikasjonsmynde, til utbygging av breiband i Vevring.

Kommunen er no ferdig med forhandlingar med leverandørar og har gleda av å informere om at Enivest har vunne anbodskonkurransen.

Etter krava i søknad og tilskotstildeling skal områda i og rundt Vevring skule få ein forbetra breibandskapasitet på minimum 30 Mbit/s. Breibandutbygginga vil kunne kome både eksisterande og framtidige innbyggjarar og næringsliv til gode.

Enivest vil tilby ei radiobasert breibandløysing som vil gje ei betydeleg forbetring av internettkapasitet i områda Redalen, Vevring og Kvellestad. Innbyggjarane vil her få adgang til inntil 30/30 Mbps kapasitet.

 

Vevring skule. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland

Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Tlf: 57 81 61 23
  • Mob: 90999676
  • E-post:  
Rådgjevar
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: