Breibandnett til heile Naustdal sentrum - og vel så det!

Kommunen har inngått avtale med Enivest AS om breibandnett til Naustdal sentrum vest, Naustdallia, oppover til Jonstad, utover t.o.m. Liabøen og Naustdalsneset m.m. Enivest startar arbeidet med leggging av fiberkabel m.m. i sommar og alle husstandar vil få salsinformasjon i posten i løpet av dei neste vekene.  

Breibandsatsinga er eit nasjonalt prosjekt . Kommunen får i 2015 midlar til Naustdal sentrum vest. Vi utlyste konkurranse om midlane i vinter. Enivest sitt tilbod var det beste og dekkar eit større område enn konkurransedokumenta viste, som kun gjaldt Naustdal sentrum vest, men tilskottsmidlane vert nytta så langt som tilbodet rekk. Avtalen med Enivest er formelt sett ein tenestekonsesjon der Enivest forpliktar seg til å etablere og drifte breibandnett med leveranse av innhaldstenester til alle husstandane, bedriftene og andre som disponerer bygg med behov for breiband i det området som ein inngår avtale for. Enivest finasierer investeringa  i breibandnett hovudsakleg med offentlege tilskottsmidlar og betaling frå abonnementar.

 

Storskulpturen Budeie med Kjartanroser av Kjartan Slettemark. (Naustdal kommune / Øystein Ullaland) - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland