Asfaltering av kommunale vegar

Det vil i løpet av august - september 2019 bli asfalt arbeid på mange av dei kommunale vegane i Naustdal.

Asfalt arbeidet vert utført av Veidekke As.

Private asfalt oppdrag, kan avtalast direkte med Veidekke AS.

http://veidekke.no/kontakt/

 

Foto av tre gutar på sykkel - Klikk for stort bilete