Aktivitetskafè

Kvar torsdag er det aktivitetskafè på kyrkjelydshuset, kl. 10-14.

Hovudmålgruppa er pensjonistar, men alle er velkomne. Her er det kafè, sosialt samvær og ulike aktivitetar. Ingen av aktivitetane er forpliktande, det er berre å møte opp og vere med dei gongene det passar, og på dei aktivitetane du ynskjer. Nesten alle aktivitetane er gratis.

To nye aktivitetar er med inn i det nye året; Bokkafè med bibliotekar og trimgruppe v/fysioterapeut.

>> Sjå plakat (PDF, 247 kB)

Kl. 10.00: Boccia

Boccia er eit spel der ein kastar kuler, med mål om å komme nærast mulig ein liten målball. Dette er ein sosial sport som passar dei fleste, ikkje minst er det god trening. 

Kl. 10.30: Bokkafè

Bibliotekar Olaug A. Haugen fortel om og frå bøkene. Få gode bok-tips! Høve til å låne bøker.

Kl. 10.30: Trening v/fysioterapeut

På styrkerommet i kjellaren på kommunehuset. Treninga kostar 80 kr/mnd. (då kan du bruke styrkerommet elles og).

Kl. 11.30: Trim v/fysioterapeut

I nye-salen på kyrkjelydshuset. Lett trim til musikk, lærer øvingar som ein og kan gjere heime.

Kl. 12.00: Songgruppe  

Vi syng i lag – med den stemma vi har! Tonefylgje v/Magdalena.

 

Det går serviceskyss frå Dalen og sentrumsområdet. Påmelding til drosja (Naustdal taxi) innan kl. 20 dagen før, på tlf.nr.: 97 74 70 70. Kr. 25,- kvar veg.

 

Aktivitetskafèen er eit tiltak i regi av prosjektet Helsefremjande Eldre, som er eit samarbeid mellom Naustdal kommune, Frivilligsentralen og Pensjonistlaget. Om du har spørsmål, eller ynskje om aktivitetar, er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med prosjektleiar Oddlaug W. Kvame, på tlf 57816132, eller på e.post oddlaug.kvame@naustdal.kommune.no.

 Skogstjerne, Naustdal kommune sin kommuneblom. - Klikk for stort bilete Øystein Ullaland
Prosjektleiar
  • Tlf: 57 81 61 00
  • E-post: