Aktuelt
Publisert 17.01.2019
IMG_7500.jpg

Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast

 

Publisert 15.01.2019
Eva Linn

Vi ynskjer Eva Linn Hove Bergset velkomen tilbake i praksis her i Naustdal no frå nyttår av!

 

Publisert 14.01.2019
Naustdal Røde Kors ved Longvasshytta

NVE varslar om stor snøskredfare ( faregrad 4) i region Indre Fjordane.

Sjå  www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

 

Publisert 14.01.2019
klima-folkemote

Vi inviterer til folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan torsdag 24. januar i Førdehuset klokka 18.00 til 21.00.

Publisert 04.01.2019
Fossefall i skogen

Naustdal Jakt og fiskelag arrangerer jegerprøvekurs vinteren og våren 2019. Meld deg på ! 

 

Publisert 19.12.2018
Innsamling av plastembalasje

Sekken skal plasserast saman med papirdunken (hengast på kroken) den dagen tømmeruta for papir/plast går.

 

 

 

Publisert 17.12.2018
klimaplan-framside

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030. 

 

Publisert 12.12.2018
Hytta på plass

Dagsturhytta ved Steinkorsen er på plass.

Helikoptertransport frå Kringla, og montering i dag.

Publisert 06.12.2018
Renovasjon

Måndag 22.10.18 startar Sunnfjord Miljøverk utlevering av krok og rullar med plastsekkar i forbindelse med at vi skal starte med innsamling av plastemballasje frå 7.januar 2019.

 

 

Publisert 21.11.2018
Gratis julebad

Målgruppe: Barn og unge med deira familiar.

Barn under 12 år må vere i fylgje med vaksne

Naustdal kommune har fått  tilskot til « Fritid med trivsel for alle» og «Lokal transport til ungdom» .

Kommunen ynskjer å nytte midlane til å tilby gratis badetime i Førde symjehall med skyss (drosje).

 

 

Publisert 20.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2016.

Oppvekstutviklar Turi Bruland er kontaktperson i Naustdal kommune: Turi.Bruland@naustdal.kommune.no / 48220108.

Søknadsfrist er 10. desember. Sjå heile utlysinga og søknadsskjema på tilskotsordninga si nettside.

Publisert 29.10.2018
Naustdal kommunehus

Naustdal formannskap har i møte 22. august 2018 (sak 61/18) gjort slikt vedtak:

 

 

 

 

Publisert 26.10.2018
NMBU

Den lokale turvegen er landets mest brukte aktivitetsarena – og eit av dei viktigaste og billigaste "idrettsanlegga" for folkehelsa. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer, ifølge en fersk NMBU-studie.

 

Publisert 22.10.2018
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har starta med å sende faktura digitalt til våre kundar.

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein avtale som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

Publisert 10.10.2018
Naustdal sjukeheim

Naustdal kommune sine seksjonar, Naustdal sjukeheim og Open omsorg, går i dag over til nytt telefonisystem. Du vil no få tasteval når du ringer til seksjonane.

 

Naustdal sjukeheim

57 81 62 00

Tast 1 for Administrasjon
Tast 2 for Ospetunet Plan 2
Tast 3 for Lerketunet Plan 1

Open omsorg

57 81 62 10

Kveld får du tasteval:
Tast 1 for Vakt
Tast 2 for Seljetunet Sokkel
Tast 3 for Bjørketunet Bukollektiv

Publisert 26.09.2018
25 år i kommunen

 

Laurdag 22. september 2018 vart dette markert med ein personalfest i Fosshalla.

Jubilantane fekk utdelt merksemd i form av bilete laga av kunstnaren Jertrud Eikås

og glassvase laga av glasskunstnaren Vidar Koksvik som kjem frå Naustdal.

Ordførar og rådmann stod for utdelinga.

 

Publisert 20.08.2018
Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion.

Søknader om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet leverast elektronisk til Naustdal kommune på fastsett skjema, innan 01. september.

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av mellom anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeininger og burettslag.

Her er lista over dei anlegg som står i handlingsplanen som planlagte, og bør starte prosessen med søknad om spelemidlar i 2019:

 

 
 

 

Publisert 16.08.2018
Naustdal sentrum

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for «Familiar som bur i to hus»

Barnegruppe - frå 7 til 12 år

Ungdomsgruppe – frå 12 år og oppover

Foreldregruppe – etter «Fortsatt Foreldre»-modellen - eine eller begge foreldra kan delta.

 

 

Publisert 11.07.2018
Helse-omsorg plan

Kommunestyret gjorde i siste møte før sommarferien vedtak om to planar for utvikling av helse og omsorgssektoren i kommunen.


Du kan laste ned og lese plandokumenta her:
 

Utviklingsplan for helse og omsorg (PDF, 449 kB)

 

Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 514 kB)

  

     

Publisert 12.06.2018
Illustrasjon:Nybygg Naustdal barne- og ungdomsskule

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i trå med vedlagt oversikt frå og med skulestar måndag 20. august 2018.