Aktuelt
Publisert 06.04.2018
Nesstølen

Naustdal kommune hadde frist for søknad om SMIL midlar  3. april,  har fått nokre søknader, men faktisk for lite til at vi vil kunne tildele ramma på 210.000. kr.

 

Publisert 05.04.2018
Sauer

 

 

 

 

 

Prosjektet Naustdalslandbruket mot 2025 skal vidare.

Prosjektet er eigd av faglag, landbruksorganisasjonar kommunen, og har vore aktivt i 3 år.

Det er levert rapport etter kartleggingsfase, og vi har lagt bak oss eit større seminar 27. januar i år.

Det er konkludert med at prosjektet har bidrege til betre motivasjon blant bønder.

Publisert 27.03.2018
Bålbrenning

Vi går inn i ei påskehelg, og værmeldinga melder om lite nedbør og austavind. Det kan føre til lokalt stor brannfare i skog og mark.

 

 

Publisert 26.03.2018
Førde musikklag inviterer til konsert på NBU

Førde musikklag inviterer til konsert på Naustdal barne- og ungdomsskule.

Fredag 6. april klokka 19:00.

 

Publisert 19.03.2018
Kommunevåpen Sunnfjord kommune 1

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

 

 

Publisert 13.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker i Naustdal kommune vedtok å legge planprogram for «kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum» ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1.

Publisert 06.03.2018
Nettside

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Vi har no lansert ei ny nettside der du kan følgje prosessane framover. Reformarbeidet er organisert i administrative og politiske prosjekt. På framsida finn du vegen inn til desse. Nettsida vert fylt med meir innhald framover i  takt med avklaringar som vert gjort og oppgåver som vert løyst.

 

Publisert 06.03.2018
Kyr på beite

Kommunen har for 2018 fått tildelt kr. 210.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL, og kr. 90.000,- til drenering av jordbruksjord. 

Søknadsfrist SMIL- søknader er i år 3. april.

 

 

 

Publisert 06.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker har vedteke at plan for parkering, trafikk og uteområde ved Naustdal sjukeheim NAS skal sendast på høyring og leggast til offentleg ettersyn.

 

Publisert 11.01.2018
Folkemøte 10.01.18 -

 med Naustdal kommune, Asplan Viak og Nordic Mining

Publisert 20.12.2017
Kommunevåpen 4 kommuner..

Vi har ledig 100 % stilling som prosjektleiar - digitalisering i Sunnfjord kommune frå snarast. 

Om stillinga: 

Publisert 18.12.2017
Gifteringer.png

 Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar. 

Publisert 14.12.2017
Reinsdyr

 Naustdal Jeger og fisk arrangerer jegerprøvekurs i Naustdal i 2018.

Det er planlagt 9 samlingar på totalt 30 timar i tidsrommet 1 februar til 12 april med avsluttande eksamen i mai.Kurset vert halde på kommunehuset i Naustdal.  

Kurshaldarar er Alf Erik Røyrvik og Anders Muldsvor. For meir informasjon / påmelding ta kontakt med Alf Erik Røyrvik ( tlf. 95889475 )

Lenke for påmelding finn du her :

Publisert 14.12.2017
Naustdalsprisen 2017

Naustdal pensjonistlag er tildelt Naustdalsprisen 2017.

Prisen vart delt ut av ordførar Håkon Myrvang i Naustdal kommunestyre sitt møte 14. desember 2017. 

Publisert 12.12.2017
Mineralstrategi.PNG

Kommunane Askvoll og Naustdal legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn.  

Publisert 11.12.2017
Jente ved gjerde. Illustrasjonsfoto.

 Vi inviterer alle foreldre i Naustdal til å like og følgje sida vår på Facebook.

Publisert 07.12.2017
Julekonsert

 Tysdag 19.12  kl. 18.00 skal elevar frå Førde og Naustdal kulturskule ha julekonsert påNaustdal skule.

Publisert 04.12.2017
Kyra_Snø_Foto_Britt_Kringlen.JPG

ØYEBLIKKELEG HJELP VIL BLI PRIORITERT DESSE DAGANE.

Publisert 01.12.2017
Skorva-Engebø

Det vert med dette kunngjort start av reguleringsarbeid, jf.plan- bygningslova §12-3. Som del av varslinga vert framlegget til planprogram lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 30.11.2017
Naustdal kommunehus

BUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN 2018 - 2020