Aktuelt
Publisert 18.09.2018
Vestlandsk raudkoller på utmarkbeite

Vi er blitt kontakta av bønder som ikkje har fått ut gjødsla no på tampen av sesongen, og ser problem i høve fristen 20. september.

Vi forstår at det er problematisk å få ut gjødsla slik forholda er no. Vi som de håpar at det må lette snart.

Med bakgrunn i forholda som er har vi vedteke generell utsetting av spreiefrist, jamfør vedlegg. (DOCX, 30 kB)

Publisert 20.08.2018
Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion.

Søknader om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet leverast elektronisk til Naustdal kommune på fastsett skjema, innan 01. september.

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av mellom anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeininger og burettslag.

Her er lista over dei anlegg som står i handlingsplanen som planlagte, og bør starte prosessen med søknad om spelemidlar i 2019:

 

 
 

 

Publisert 16.08.2018
Naustdal sentrum

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for «Familiar som bur i to hus»

Barnegruppe - frå 7 til 12 år

Ungdomsgruppe – frå 12 år og oppover

Foreldregruppe – etter «Fortsatt Foreldre»-modellen - eine eller begge foreldra kan delta.

 

 

Publisert 16.08.2018
Reinsdyr

 

Miljødirektoratet har sendt ut eit nytt brev der dei pålegg utvalde kommunar om å teste hjortevilt som er 2 år eller eldre for skrantesjuke.

Dette brevet vart sendt ut 10.07.18 og har ved ein feil frå direktoratet si side ikkje blitt sendt ut til alle berørte kommunar, Naustdal kommune er ein av dei. Brevet frå Miljødirektoratet (PDF, 223 kB)

 

Publisert 14.08.2018
skuleveg trygg trafikk

VELKOMNE TIL EIT NYTT OG LÆRERIKT ÅR I NAUSTDALSKULEN

 

Publisert 11.07.2018
Helse-omsorg plan

Kommunestyret gjorde i siste møte før sommarferien vedtak om to planar for utvikling av helse og omsorgssektoren i kommunen.


Du kan laste ned og lese plandokumenta her:
 

Utviklingsplan for helse og omsorg (PDF, 449 kB)

 

Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 514 kB)

  

     

Publisert 09.07.2018
ulv

Fylkesmannen har gitt løyve til felling av ein i ulv i Naustdal kommune, etter at det er dokumentert skade på sau. Løyvet er gitt ved brev datert 07.07.2018.

 

Publisert 25.06.2018
Ytbyggingsavtale Sylvdalen

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Naustdal kommune og Byggteam AS.

 

 

Publisert 12.06.2018
Illustrasjon:Nybygg Naustdal barne- og ungdomsskule

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i trå med vedlagt oversikt frå og med skulestar måndag 20. august 2018.

 
 
Publisert 19.04.2018
Regional kvikkleirekartlegging Sogn og Fjordane

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Naustdal kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mogelegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Publisert 16.04.2018

Naustdal kommune har gått over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

 

Publisert 05.04.2018
Sauer

 

 

 

 

 

Prosjektet Naustdalslandbruket mot 2025 skal vidare.

Prosjektet er eigd av faglag, landbruksorganisasjonar kommunen, og har vore aktivt i 3 år.

Det er levert rapport etter kartleggingsfase, og vi har lagt bak oss eit større seminar 27. januar i år.

Det er konkludert med at prosjektet har bidrege til betre motivasjon blant bønder.

Publisert 27.03.2018
Bålbrenning

Vi går inn i ei påskehelg, og værmeldinga melder om lite nedbør og austavind. Det kan føre til lokalt stor brannfare i skog og mark.

 

 

Publisert 13.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker i Naustdal kommune vedtok å legge planprogram for «kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum» ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1.

Publisert 06.03.2018
Nettside

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Vi har no lansert ei ny nettside der du kan følgje prosessane framover. Reformarbeidet er organisert i administrative og politiske prosjekt. På framsida finn du vegen inn til desse. Nettsida vert fylt med meir innhald framover i  takt med avklaringar som vert gjort og oppgåver som vert løyst.

 

Publisert 06.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker har vedteke at plan for parkering, trafikk og uteområde ved Naustdal sjukeheim NAS skal sendast på høyring og leggast til offentleg ettersyn.

 

Publisert 11.01.2018
Folkemøte 10.01.18 -

 med Naustdal kommune, Asplan Viak og Nordic Mining

Publisert 20.12.2017
Kommunevåpen 4 kommuner..

Vi har ledig 100 % stilling som prosjektleiar - digitalisering i Sunnfjord kommune frå snarast. 

Om stillinga: 

Publisert 18.12.2017
Gifteringer.png

 Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar. 

Publisert 14.12.2017
Naustdalsprisen 2017

Naustdal pensjonistlag er tildelt Naustdalsprisen 2017.

Prisen vart delt ut av ordførar Håkon Myrvang i Naustdal kommunestyre sitt møte 14. desember 2017.