6-åringar på skuleveg

Trygg Trafikk Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Fylkestrafikktryggingsutvalet også dette året  tilby gratis foreldrehefte til i samband med 1. klassingane og skulestart.

Heftet tek opp tema trafikk og kva føresetningar ein 6 åring har og ikkje har samt ei rettleiing til foreldrene om korleis dei kan trene med borna i trafikken i samband med skulestarten osv.

Heftet er utgjeve på både nynorsk og bokmål og kan også lastast ned.

http://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/brosjyrer/

For tinging av gratis foreldrehefte her i fylket send e-post til: Heggestad@tryggtrafikk.no

 

skuleveg trygg trafikk - Klikk for stort bilete