Aktuelt
Publisert 17.01.2019
IMG_7500.jpg

Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast

 

Publisert 15.01.2019
Eva Linn

Vi ynskjer Eva Linn Hove Bergset velkomen tilbake i praksis her i Naustdal no frå nyttår av!

 

Publisert 14.01.2019
Naustdal Røde Kors ved Longvasshytta

NVE varslar om stor snøskredfare ( faregrad 4) i region Indre Fjordane.

Sjå  www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

 

Publisert 14.01.2019
klima-folkemote

Vi inviterer til folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan torsdag 24. januar i Førdehuset klokka 18.00 til 21.00.

Publisert 04.01.2019
Fossefall i skogen

Naustdal Jakt og fiskelag arrangerer jegerprøvekurs vinteren og våren 2019. Meld deg på ! 

 

Publisert 19.12.2018
Innsamling av plastembalasje

Sekken skal plasserast saman med papirdunken (hengast på kroken) den dagen tømmeruta for papir/plast går.

 

 

 

Publisert 17.12.2018
klimaplan-framside

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030. 

 

Publisert 12.12.2018
Hytta på plass

Dagsturhytta ved Steinkorsen er på plass.

Helikoptertransport frå Kringla, og montering i dag.

Publisert 06.12.2018
Renovasjon

Måndag 22.10.18 startar Sunnfjord Miljøverk utlevering av krok og rullar med plastsekkar i forbindelse med at vi skal starte med innsamling av plastemballasje frå 7.januar 2019.

 

 

Publisert 21.11.2018
Gratis julebad

Målgruppe: Barn og unge med deira familiar.

Barn under 12 år må vere i fylgje med vaksne

Naustdal kommune har fått  tilskot til « Fritid med trivsel for alle» og «Lokal transport til ungdom» .

Kommunen ynskjer å nytte midlane til å tilby gratis badetime i Førde symjehall med skyss (drosje).

 

 

Publisert 20.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom for 2016.

Oppvekstutviklar Turi Bruland er kontaktperson i Naustdal kommune: Turi.Bruland@naustdal.kommune.no / 48220108.

Søknadsfrist er 10. desember. Sjå heile utlysinga og søknadsskjema på tilskotsordninga si nettside.

Publisert 08.11.2018
hender-og-datamaskin

 

 

 

 

 

Vil du sjekke fakturaene dine i Naustdal kommune? Du kan som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, betalte og ubetalte. I tillegg er det mulig å søke om betalingsutsettelse.

 

 

 

Publisert 29.10.2018
Naustdal kommunehus

Naustdal formannskap har i møte 22. august 2018 (sak 61/18) gjort slikt vedtak:

 

 

 

 

Publisert 26.10.2018
NMBU

Den lokale turvegen er landets mest brukte aktivitetsarena – og eit av dei viktigaste og billigaste "idrettsanlegga" for folkehelsa. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer, ifølge en fersk NMBU-studie.

 

Publisert 22.10.2018
Haustkveld på Kvellestad
  • Ring for timebestilling. Tlf: 57816020.
  • Du vil få tildelt time i vekedagane tysdag, torsdag og fredag. Dette gjeld i frå veke 43.  
  • Har du time hjå fastlegen, kan du få vaksine same dag.  
  • Pris:  kr 150 kr for pasientar som tilhøyrer definert risikogruppe, 200 kr for andre.
Publisert 22.10.2018
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har starta med å sende faktura digitalt til våre kundar.

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein avtale som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

Publisert 10.10.2018
nav.jpg

I tida 15.oktober – 26.oktober  er NAV Naustdal ope:

MAN. ONS. og FRE KL 1000-1200.

NAV Naustdal STENGT FRE. 2. NOV. 2018

Publisert 10.10.2018
Naustdal sjukeheim

Naustdal kommune sine seksjonar, Naustdal sjukeheim og Open omsorg, går i dag over til nytt telefonisystem. Du vil no få tasteval når du ringer til seksjonane.

 

Naustdal sjukeheim

57 81 62 00

Tast 1 for Administrasjon
Tast 2 for Ospetunet Plan 2
Tast 3 for Lerketunet Plan 1

Open omsorg

57 81 62 10

Kveld får du tasteval:
Tast 1 for Vakt
Tast 2 for Seljetunet Sokkel
Tast 3 for Bjørketunet Bukollektiv

Publisert 26.09.2018
25 år i kommunen

 

Laurdag 22. september 2018 vart dette markert med ein personalfest i Fosshalla.

Jubilantane fekk utdelt merksemd i form av bilete laga av kunstnaren Jertrud Eikås

og glassvase laga av glasskunstnaren Vidar Koksvik som kjem frå Naustdal.

Ordførar og rådmann stod for utdelinga.

 

Publisert 25.09.2018
Naustdal sentrum

Naustdal kommune inviterer til opent folkemøte på Kyrkjelydshuset onsdag 3.oktober klokka 19:30