Aktuelt
Publisert 12.09.2019
Naustdal sentrum

 

 

 

 

 

Statens Vegvesen presenterer planprogram for framtidig veg på strekket. Illustrasjon av moglege trasear er henta frå planprogrammet.

Vegtrase blir fastlagt ved kommunedelplan.

Informasjonsmøte i Kulturhuset ved Naustdal skule tysdag 1. oktober kl. 19.00.

Høyringsfrist for planprogram er 20. oktober.

Publisert 02.09.2019

No tilbyr fleire av legane ved legekontoret i Naustdal, Videokonsultasjon.  Dette er noko både Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og regjeringa oppmodar om, i tillegg til legeforeininga.

Vi tilbyr no videotimar hos lege i Naustdal (Dr Savland og dr Myklebust) 

 

 

 

 

 

Publisert 30.08.2019

Innanriks veljarar som ynskjer å røyste på førehand, kan gjere dette fram til 6. september.

 

 

 

 

 

 

I Naustdal kan du røyste på Kommunehuset.

Torsdag 5. september kl 08.00 -17.00

Fredag 6. september kl 08.00 - 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 30.08.2019
Naustdal kyrkje

Sønadg 8. september klokka 19.00 i Naustdal kyrkje, blir det konsert med gitaristen Stig Ulv. Stig Ulv trakterer ulike strengeinstrument. På konserten har han med seg tre gitarar og ein banjo.  Finn roen i kyrkja, kvelden før valdagen.

Billett kr 200. Du kan kjøpe kontant eller med Vipps, vi har dessverre ikkje kort-automat eller førehandssal.

 

 

 

 

Publisert 27.08.2019
Nausta i Styggelia.

 

 

 

 

 

 

 

Frå seint onsdag ettermiddag til torsdag morgon er det venta kraftige byger, lokalt 30-55 mm/3t.

Publisert 26.08.2019
Redalen mot Vevring. Engebøfjellet midt i bildet.

 

 

 

 

Publisert 22.08.2019
Regntung kveld på Sæla.

Vegvesenet orienterer om nye digitale tenester:

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien

 

 

 

Publisert 09.08.2019

 

 

 

 

Førehandsrøysting

Innanriks veljarar som ønskjer å røyste på førehand, kan gjere dette i tidsrommet 12. august – 6. september 2019.

 

 

Publisert 07.08.2019

Detaljregulering del av Grimsetmarka, del av B-f 28 etter kommunedeplan. Omfattar deler av gbnr. 153/ 3 og 4, og 99/40

 

 

 

 

 

Frist for innspel til planarbeid er sett til 31.08.2019.

 

Publisert 06.08.2019

Dalen næringssenter på Kalland skal vere vallokale under komande val den 9. september 2019. Vi er gjort kjende med at det står feil adresse til vallokalet på dei utsende valkorta. Rett adresse er KALLAND og ikkje Ullaland slik det står på valkortet.

Publisert 02.08.2019

Måndag  05.08.2019 vil det bli utført nødvendig reperasjon på vassforsyninga til Naustdal vassverk. Arbeidet er venta å ta noko tid og kan føre til at vatnet blir vekke delar av dagen.

 

Publisert 01.08.2019

Naustdal kommune vill i perioden mellom 05.08 til 31.08.2019, drive med asfalt arbeid. Arbeidet vil kunne føre til at det i periodar kan bli noko ventetid, vi ber om at dei som vert råka viser hensyn og er tolmodige.

 

Publisert 05.07.2019

NAV kontoret i Naustdal er stengt frå 8. juli - 9. august.

 

Publisert 02.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskot til statleg sikra friluftsområde har sikra ei ny oppgradering av Russenes friluftsområde.

 

Publisert 02.07.2019

Dette gjelder alle lag og organisasjonar som er aktuelle for å søkje om spelemidlar i det som frå 1. januar 2020 blir Sunnfjord kommune. 

Søknadsfristen er sett til 1. oktober 2019.

Publisert 27.06.2019

Parkeringsplassen på Kringla er no ferdig opprusta og klar til bruk. Det skal vere plass til 20-25 bilar her no.

 

Publisert 20.06.2019
Foto av tre gutar på sykkel

Det vil i løpet av august - september 2019 bli asfalt arbeid på mange av dei kommunale vegane i Naustdal.

Asfalt arbeidet vert utført av Veidekke As.

Private asfalt oppdrag, kan avtalast direkte med Veidekke AS.

http://veidekke.no/kontakt/

 

 

 

Publisert 20.06.2019

Elevar har, i fylgje opplæringslova, ikkje rett pa gratis skuleskyss til /fra SFO. Elevar som har plass på SFO får difor ikkie delt ut skysskort pa skulen. Elevar har likevel rett på å få dekka skyss til/fra skulen på dagar dei ikkje er på SFO, eller er på SFO berre morgon eller ettermiddag.