Aktuelt
Publisert 15.03.2019
Fotballjenter

Lag, organisasjonar og privatpersonar i Naustdal kan søkje tilskot:

 

Publisert 12.03.2019
NBU Spesialromsfløy juni 2016

Naustdal kommune har fått eit flott kulturhus med sentral plassering og vil gjerne leige ut til deg.

 

Publisert 12.03.2019
Naustet, perspektiv 1

Naustdal kommune har fått  tilskot til « Fritid med trivsel for alle» og «Lokal transport til ungdom» .

Kommunen ynskjer å nytte midlane til å tilby gratis badetime i Førde symjehall med skyss.

 

 

 

Publisert 08.03.2019
Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion.

Sunnfjord kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med «Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023 Framlegg til planprogram vart handsama i fellesnemnda for Sunnfjord kommune den 6.2.2019- Våre målsettingar er at planen skal fremje folkehelse, legge til rette  for lågterskel friluftsliv og bidra til at alle born og unge er aktive. Planen vil i hovudsak vidareføre anlegg som allereie finnast i dei gjeldande planane.

 

 

Varslingsbrev - oppstart og planprogram idrett

Publisert 06.03.2019
Byggefeltet i Naustdal sentrum

Kommunen fekk løyving av trafikktryggingsmidlar frå fylkeskommunen for 2019.

 

Vi ynskjer samvirke med grendelag og private for å nytte midlane optimalt.

Publisert 28.02.2019
Naustdal kommunehus

Liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst er i perioden 28.02.19  – 31.03.2019 lagt ut til offentleg ettersyn i Naustdal kommune, servicekontoret, jf. eigedomsskattelova §§ 14 og 15.

 

Publisert 26.02.2019
Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan for Sunnfjord 2019–2022 er no lagt ut på høyring, med frist for innspel 1. april 2019.

Den nye  strategiske næringsplanen  er utvikla gjennom brei forankring og mange personlege intervju med aktørar i etablert næringsliv, offentleg og privat.

 

Publisert 06.02.2019
hender-og-datamaskin

 

 

 

 

 

Vil du sjekke fakturaene dine i Naustdal kommune? Du kan som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, betalte og ubetalte. I tillegg er det mulig å søke om betalingsutsettelse.

 

 

 

Publisert 30.01.2019
Tur nr. 15 Mortensbakke - Naregga ( rundtur )

Fellingsresultatet for hjortejakta 2018 er no klar , det er felt 432 dyr i 2018. Dette er ein nedgang frå året før då det vart felt 475 dyr. Resultatet er identisk med fellingsresultatet for 2016.

Publisert 30.01.2019
Serviceskyss

Serviceskyssen er ei erstatning for vanlege bussruter. Skyssen er for alle aldersgrupper.

  • Frå og med februar 2019 er det Firda Billag sine sjåførar som køyrer serviceskyss i Naustdal. Alle ruter går torsdagar.
    Brukarbetaling: kr 30,- kvar veg, utan omsyn til skysslengde.
  • Du kan bruke Serviceskyssen til: handle, post, bank, frisør, kafè, lege, offentlege kontor, gå på besøk m.m.

 

 

Publisert 29.01.2019
Ung i sunnfjord

Har du ein idè om aktivitet for ungdom i Sunnfjord? Ungdomsråda gjev vekk 100 000 kroner til aktivitetar for ungdom i Sunnfjord kommune. Dette er den første fellesaktiviteten i regi av Sunnfjord kommune.

 

Publisert 17.01.2019
IMG_7500.jpg

Dersom du delar brønn med ein eller fleire skal den registrerast

 

Publisert 15.01.2019
Eva Linn

Vi ynskjer Eva Linn Hove Bergset velkomen tilbake i praksis her i Naustdal no frå nyttår av!

 

Publisert 14.01.2019
Naustdal Røde Kors ved Longvasshytta

NVE varslar om stor snøskredfare ( faregrad 4) i region Indre Fjordane.

Sjå  www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.

 

Publisert 14.01.2019
klima-folkemote

Vi inviterer til folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan torsdag 24. januar i Førdehuset klokka 18.00 til 21.00.

Publisert 04.01.2019
Fossefall i skogen

Naustdal Jakt og fiskelag arrangerer jegerprøvekurs vinteren og våren 2019. Meld deg på ! 

 

Publisert 19.12.2018
Innsamling av plastembalasje

Sekken skal plasserast saman med papirdunken (hengast på kroken) den dagen tømmeruta for papir/plast går.

 

 

 

Publisert 17.12.2018
klimaplan-framside

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030. 

 

Publisert 12.12.2018
Hytta på plass

Dagsturhytta ved Steinkorsen er på plass.

Helikoptertransport frå Kringla, og montering i dag.

Publisert 06.12.2018
Renovasjon

Måndag 22.10.18 startar Sunnfjord Miljøverk utlevering av krok og rullar med plastsekkar i forbindelse med at vi skal starte med innsamling av plastemballasje frå 7.januar 2019.