Aktuelt
Publisert 05.07.2019
nav.jpg

NAV kontoret i Naustdal er stengt frå 8. juli - 9. august.

 

Publisert 02.07.2019
Russenes friluftsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskot til statleg sikra friluftsområde har sikra ei ny oppgradering av Russenes friluftsområde.

 

Publisert 02.07.2019
Steinkorshytta

Dette gjelder alle lag og organisasjonar som er aktuelle for å søkje om spelemidlar i det som frå 1. januar 2020 blir Sunnfjord kommune. 

Søknadsfristen er sett til 1. oktober 2019.

Publisert 27.06.2019
Bilete parkering 2

Parkeringsplassen på Kringla er no ferdig opprusta og klar til bruk. Det skal vere plass til 20-25 bilar her no.

 

Publisert 20.06.2019
Gutar på sykkel

Det vil i løpet av august - september 2019 bli asfalt arbeid på mange av dei kommunale vegane i Naustdal.

Asfalt arbeidet vert utført av Veidekke As.

Private asfalt oppdrag, kan avtalast direkte med Veidekke AS.

http://veidekke.no/kontakt/

 

 

 

Publisert 20.06.2019
Oversikt 1-7 1

Elevar har, i fylgje opplæringslova, ikkje rett pa gratis skuleskyss til /fra SFO. Elevar som har plass på SFO får difor ikkie delt ut skysskort pa skulen. Elevar har likevel rett på å få dekka skyss til/fra skulen på dagar dei ikkje er på SFO, eller er på SFO berre morgon eller ettermiddag.

 

 

 

 

Publisert 18.06.2019
Gunnar Garfors

 

 

 

 

 

 

Torsdag 20. juni klokka 18.00, kjem Gunnar Garfors til Naustdal bibliotek for å presentere den nye boka si "Ingenstad".

 

 

Publisert 11.06.2019
Solnedgang på Kvellestad

 

 

 

 

Måndag 17. juni 18.00 - 21.15  i Naustdalhallen I

 

 

Publisert 31.05.2019
Nausta i Styggelia

Saka om fusjonsplanane mellom BKK AS og Sunnfjord Energi AS skal opp i formannskapet 13. juni og kommunestyre 20. juni 2019.

 

 

Publisert 29.05.2019
Bading på Sanden

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019. 

Publisert 27.05.2019
Steinkorshytta

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Publisert 24.05.2019
Valg

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune, frå følgande parti:

 

Publisert 21.05.2019
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har i samarbeid med alle kommunar i Sogn og Fjordane knytt til seg Telenor som leverandør av telefonitenester. Vi skiftar leverandør 27.mai 2019 frå kl 10:00.

Om du opplever at vi er vanskelig å nå denne dagen, kan de nytte

 

E-post postmottak@naustdal.kommune.no

Legesenter: 941 63 470

Kommunehuset: 941 59 737

(Desse telefonane er berre operativ i eit kort tidsrom ved nedetid)

 

 

Vi kjem til å ha fokus på ein saumlaus overgang, og ber publikum om tolmod om vi vert vanskelig å nå.

 

 

 

Publisert 21.05.2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

 

 

 

Publisert 14.05.2019
Vevring sentrum

Naustdal kommune og Nordic Rutile inviterer til folkemøte om pågåande planarbeider som legg til rette for framtidig mineralverksemd på Engebøfjellet i Naustdal kommune. I møtet vert det gjeven informasjon om følgjande:

  • Detaljregulering Skorva-Engebø
  • Detaljregulering Engebø
  • Prosjektstatus på Nordic Rutile sitt Engebøprosjekt

 

Stad: Vevring skule

Klokka: 18:00

Dato 15.05.19

 

Publisert 13.05.2019
Lunsjmøte Byggeskikk 03032015

I vestre del av kommunen er det tildelt adresser til dei fleste eigedommane. Adresse bør fungere ved søk på navigasjonssystem. Skilting vi kome i løpet av året.

Nokre vegar i kommunen heng att, og skal tildelast namn i prosess no. Vi er opne for innspel.

 

 

Publisert 07.05.2019
Under Gamlebrua

Gamlebrua stengast for ferdsel kl 09.00 kvar dag denne veka (veke 19), men vil vere open for mjuke trafikkantar i følgjande tidsrom.

  • Måndag: 14.40 - 15.10
  • Tysdag: 14.40 - 15.10
  • Onsdag: 13.00 - 13.30
  • Torsdag:  14.40 –15.10
  • Fredag: 12.30-13.00 og 14.40-15.10

 

Publisert 06.05.2019
Reinsdyr

Sogn og Fjordane Villreinnemnd har gjort vedtak om fellingskvoter for 2019.

Løyva er fordelt slik. (PDF, 98 kB)