Aktuelt
Publisert 24.05.2019
Valg

Valstyret har godkjent listeforslaga til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune, frå følgande parti:

 

Publisert 21.05.2019
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har i samarbeid med alle kommunar i Sogn og Fjordane knytt til seg Telenor som leverandør av telefonitenester. Vi skiftar leverandør 27.mai 2019 frå kl 10:00.

Om du opplever at vi er vanskelig å nå denne dagen, kan de nytte

 

E-post postmottak@naustdal.kommune.no

Legesenter: 941 63 470

Kommunehuset: 941 59 737

(Desse telefonane er berre operativ i eit kort tidsrom ved nedetid)

 

 

Vi kjem til å ha fokus på ein saumlaus overgang, og ber publikum om tolmod om vi vert vanskelig å nå.

 

 

 

Publisert 21.05.2019

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

 

 

 

Publisert 14.05.2019
Vevring sentrum

Naustdal kommune og Nordic Rutile inviterer til folkemøte om pågåande planarbeider som legg til rette for framtidig mineralverksemd på Engebøfjellet i Naustdal kommune. I møtet vert det gjeven informasjon om følgjande:

  • Detaljregulering Skorva-Engebø
  • Detaljregulering Engebø
  • Prosjektstatus på Nordic Rutile sitt Engebøprosjekt

 

Stad: Vevring skule

Klokka: 18:00

Dato 15.05.19

 

Publisert 13.05.2019
Lunsjmøte Byggeskikk 03032015

I vestre del av kommunen er det tildelt adresser til dei fleste eigedommane. Adresse bør fungere ved søk på navigasjonssystem. Skilting vi kome i løpet av året.

Nokre vegar i kommunen heng att, og skal tildelast namn i prosess no. Vi er opne for innspel.

 

 

Publisert 07.05.2019
Under Gamlebrua

Gamlebrua stengast for ferdsel kl 09.00 kvar dag denne veka (veke 19), men vil vere open for mjuke trafikkantar i følgjande tidsrom.

  • Måndag: 14.40 - 15.10
  • Tysdag: 14.40 - 15.10
  • Onsdag: 13.00 - 13.30
  • Torsdag:  14.40 –15.10
  • Fredag: 12.30-13.00 og 14.40-15.10

 

Publisert 06.05.2019
Reinsdyr

Sogn og Fjordane Villreinnemnd har gjort vedtak om fellingskvoter for 2019.

Løyva er fordelt slik. (PDF, 98 kB)

 

Publisert 02.05.2019
NORVA 24 miljøservice

I veke 19 startar Norva24 slamtømming i Naustdal kommune.

Publisert 29.04.2019
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har tatt i bruk faktura på Vipps.

Faktura på vipps er ein avtale mellom kunde og vipps og om du ikkje ønskjer avtalen må du gå inn på Vipps - profil – Betalingsval - der er det to val:

  1. Motta rekningar i vipps – den må då vere av
  2. Efaktura i nettbank og appar – Alltid vipps efaktura – den må også vere av.

 

Minner elles på at om du får fakturaene på Digipost og ikkje vil ha dei der må du gå inn på Norge.no og reservere deg.

Då går du inn på norge.no – digital borgar – reservasjon – reserver deg mot digital kommunikasjon - legg inn fødselsnummeret ditt – reserver

 

Publisert 23.04.2019
regpl_Engebø_v05_illustrasjon_v2 (L)(123494)

Utval for plansaker i Naustdal kommune har hatt framlegg til detaljreguleringsplan for Engebø til fyrstegongs handsaming den 16.04.19. Denne detaljreguleringsplanen erstattar del av tidlegare godkjend reguleringsplan for utvinning av Rutil i Engebøfjellet. Ny reguleringsplan omfattar planendringar og meir detaljerte løysingar for landområdet. I medhald av plan- og bygningslova  12 – 11 vert framlegg til detaljregulering Engebø lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist er sett til fredag 07.06.2019.

Høyringssvar sendast Naustdal kommune på e-post: postmottak@naustdal.kommune.no

eller på postadresse Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

Ved spørsmål ta kontakt med Ørjan Stubhaug på telefon 90999676, eller e-post: Orjan.Stubhaug@naustdal.kommune.no

Publisert 17.04.2019
Bandtvang

For Naustdal er det bandtvang frå 1. april til 20. august.

Reglane om bandtvang er fastsett i lov om hundehold (hundeloven) Lov 4. juli 2003 nr 74, paragraf 6. I paragraf 9 finn du unntaksbestemmelse for bandtvang.

Paragraf 4 inneheld alminneleg reglar for sikring av hund.

 

Publisert 16.04.2019
nav.jpg

Frå 2. mai 2019, vil NAV- kontoret si opningstid vere: MANDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 1200-1400. Endra opningstid gjeld kun brukarar utan avtale.

NAV Naustdal ynskjer at flest mogleg skal avtale møte på førehand. Du kan melde frå om ynskje om møte eller samtale gjennom ditt nav eller www.nav.no/beskjedtilnav heile døgnet. Du kan også ringe vårt Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, alle kvardagar kl 0800- 1530.

For informasjon om rettar og pliktar, skjema og søknader m.m. sjå nav.no. NAV Naustdal oppfordrar til å nytte digitale sjølvhjelpsløysingar tilgjengeleg på nav.no. Vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33, er hjelpsame med informasjon og rettleiing ved behov. Digitale tenester er tilgjengeleg heile døgnet.

Ved behov for økonomisk bistand utan om opningstida kan du ta kontakt med kommunen sitt Servicetorg, tlf 57 81 61 00, mandag- fredag 0800-1530, for søknadsskjema.

 

Publisert 15.04.2019
Tur nr. 1 og 4 Vindkjegla

I år arrangerer Indre Sunnfjord Turlag  7-Fjells tur i Naustdal, 30. mai. Oppmøte klokka 08 00 på Sanden i Naustdal.  Første topp er Vindkjegla, så via Steinkorshytta der det vert pause. Så til Steinkorsen og vidare til Blåfjellet som er lengst vest på turen. Tilbake same vegen og opp på Bygdahaugen. Derifrå til Ørnehamrane. ( Ny pause ? ) Vidare austover til Skeisknausen og så til siste toppen som er Liafjellet. Herifrå ned mot Solsidevegen og kommunal veg ned til Sanden. Lengde ca 22 km og ein bereknar 7-9 timar inklusiv godt med pauser.

Turen er stort sett lettgått så møt opp til den første sjufjellsturen i Naustdal !

 

Les meir om turen her  https://indresunnfjord.dnt.no/aktiviteter/109680/869928/

 

 

Publisert 15.04.2019
instagrambilde-hanne-holsen

Det er 7641 personar som har skrive seg inn i bøkene på turmåla i 2018. Dette er 65 fleire enn i rekordåret 2017.

 

Publisert 10.04.2019
Eikelia i kveldsmørket

Naustdal barnevernteneste treng besøksheimar.

 

Publisert 08.04.2019
Brei logo 1

Neste skuleår vert det nye skuletider for elevane på NBU. Her kan du sjå korleis desse vert:

 

Publisert 05.04.2019
Under Gamlebrua

Naustdal kommune tek til med rehabilitering av gamle brua i Naustdal 8. april. Brua vil i ein periode på 6 veker være stengt for biltrafikk, men gåande kan passere.

 

Om det er spørsmål knytta til rehabiliteringa kan en ta kontakt med seksjonsleiar teknisk drift 

Ledvin Solvik tlf 458 79 046

 

Publisert 02.04.2019
Redalen mot Vevring

Utval for plansaker i Naustdal kommune har hatt framlegg til detaljregulering Skorva-Engebø til fyrstegongs handsaming 14.2.19. Planen sitt formål er å legge til rette for vassforsyning til Nordic Mining sitt Engebøprosjekt, og planområdet strekkjer seg i frå Skorva i Askvoll til Engebøfjellet i Naustdal kommune.

I medhald av plan- og bygningslova  12 – 11 vert framlegg til detaljregulering Skorva-Engebø lagt ut til offentleg ettersyn.

Høringsfrist er sett til fredag 16.05.2019.

 

Høringssvar sendast Naustdal kommune på e-post: postmottak@naustdal.kommune.no

eller på postadresse Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Ørjan Stubhaug på telefon 90999676, eller e-post: orjan.stubhaug@naustdal.kommune.no

 

Publisert 29.03.2019
vevringutstillinga.jpg

Utsett søknadsfrist til 15.04.19 for hovedopptaket.