Aktuelt
Publisert 02.11.2018
Leikar i sandkasse

Handlingsprogrammet i trafikktryggingsplanen må reviderast for å gje grunnlag for å søkje om trafikktryggingsmidlar. Naustdal kommune sin trafikktryggingsplan er frå 2013.

 

 

Arbeidsdokument, plan med utkast til handlingsprogram er å finne her:

Råd, komitear og utval skal ha saka føre til orientering/ drøfting 08.11. Utgreiing er å finne her:

 

Vi er interesserte i kva du måtte meine om aktuelle tiltak. Håpar du vil delta i spørjeundersøking: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei5a33RI5bKqS-XoJKzt3An1tRBcn20thdGfrklIQloNPLzQ/viewform?usp=sf_link

 

 

Publisert 08.11.2018
hender-og-datamaskin

 

 

 

 

 

Vil du sjekke fakturaene dine i Naustdal kommune? Du kan som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer, betalte og ubetalte. I tillegg er det mulig å søke om betalingsutsettelse.

 

 

 

Publisert 30.10.2018
Kommunevåpen 4 kommuner..

Førde, Gaular, Jølster og Naustdal skal slå seg saman til Sunnfjord kommune frå 1.1.2020. Ved overgang til Sunnfjord kommune er det naudsynt å samordne forskrifter, vedtekter og planverk slik at desse kan bli vedtekne og teke i bruk ved kommunesamanslåinga slik at vi på samanslåingstidspunktet har etablert ein så lik felles praksis som mogeleg.

 

 

Publisert 29.10.2018
Naustdal kommunehus

Naustdal formannskap har i møte 22. august 2018 (sak 61/18) gjort slikt vedtak:

 

 

 

 

Publisert 26.10.2018
NMBU

Den lokale turvegen er landets mest brukte aktivitetsarena – og eit av dei viktigaste og billigaste "idrettsanlegga" for folkehelsa. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer, ifølge en fersk NMBU-studie.

 

Publisert 22.10.2018
Haustkveld på Kvellestad
  • Ring for timebestilling. Tlf: 57816020.
  • Du vil få tildelt time i vekedagane tysdag, torsdag og fredag. Dette gjeld i frå veke 43.  
  • Har du time hjå fastlegen, kan du få vaksine same dag.  
  • Pris:  kr 150 kr for pasientar som tilhøyrer definert risikogruppe, 200 kr for andre.
Publisert 22.10.2018
digital utsending av faktura 1

Naustdal kommune har starta med å sende faktura digitalt til våre kundar.

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein avtale som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

Publisert 22.10.2018
Renovasjon

Måndag 22.10.18 startar Sunnfjord Miljøverk utlevering av krok og rullar med plastsekkar i forbindelse med at vi skal starte med innsamling av plastemballasje frå 7.januar 2019.

 

 

Publisert 10.10.2018
nav.jpg

I tida 15.oktober – 26.oktober  er NAV Naustdal ope:

MAN. ONS. og FRE KL 1000-1200.

NAV Naustdal STENGT FRE. 2. NOV. 2018

Publisert 10.10.2018
Naustdal sjukeheim

Naustdal kommune sine seksjonar, Naustdal sjukeheim og Open omsorg, går i dag over til nytt telefonisystem. Du vil no få tasteval når du ringer til seksjonane.

 

Naustdal sjukeheim

57 81 62 00

Tast 1 for Administrasjon
Tast 2 for Ospetunet Plan 2
Tast 3 for Lerketunet Plan 1

Open omsorg

57 81 62 10

Kveld får du tasteval:
Tast 1 for Vakt
Tast 2 for Seljetunet Sokkel
Tast 3 for Bjørketunet Bukollektiv

Publisert 26.09.2018
25 år i kommunen

 

Laurdag 22. september 2018 vart dette markert med ein personalfest i Fosshalla.

Jubilantane fekk utdelt merksemd i form av bilete laga av kunstnaren Jertrud Eikås

og glassvase laga av glasskunstnaren Vidar Koksvik som kjem frå Naustdal.

Ordførar og rådmann stod for utdelinga.

 

Publisert 25.09.2018
Naustdal sentrum

Naustdal kommune inviterer til opent folkemøte på Kyrkjelydshuset onsdag 3.oktober klokka 19:30

 

 

 

Publisert 18.09.2018
Vestlandsk raudkoller på utmarkbeite

Vi er blitt kontakta av bønder som ikkje har fått ut gjødsla no på tampen av sesongen, og ser problem i høve fristen 20. september.

Vi forstår at det er problematisk å få ut gjødsla slik forholda er no. Vi som de håpar at det må lette snart.

Med bakgrunn i forholda som er har vi vedteke generell utsetting av spreiefrist, jamfør vedlegg. (DOCX, 30 kB)

Publisert 20.08.2018
Barneidretten. Lengdehopp på Naustdal stadion.

Søknader om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet leverast elektronisk til Naustdal kommune på fastsett skjema, innan 01. september.

Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av mellom anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål. Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeininger og burettslag.

Her er lista over dei anlegg som står i handlingsplanen som planlagte, og bør starte prosessen med søknad om spelemidlar i 2019:

 

 
 

 

Publisert 16.08.2018
Naustdal sentrum

Familiekontoret i Førde arrangerer grupper for «Familiar som bur i to hus»

Barnegruppe - frå 7 til 12 år

Ungdomsgruppe – frå 12 år og oppover

Foreldregruppe – etter «Fortsatt Foreldre»-modellen - eine eller begge foreldra kan delta.

 

 

Publisert 16.08.2018
Reinsdyr

 

Miljødirektoratet har sendt ut eit nytt brev der dei pålegg utvalde kommunar om å teste hjortevilt som er 2 år eller eldre for skrantesjuke.

Dette brevet vart sendt ut 10.07.18 og har ved ein feil frå direktoratet si side ikkje blitt sendt ut til alle berørte kommunar, Naustdal kommune er ein av dei. Brevet frå Miljødirektoratet (PDF, 223 kB)

 

Publisert 14.08.2018
skuleveg trygg trafikk

VELKOMNE TIL EIT NYTT OG LÆRERIKT ÅR I NAUSTDALSKULEN

 

Publisert 11.07.2018
Helse-omsorg plan

Kommunestyret gjorde i siste møte før sommarferien vedtak om to planar for utvikling av helse og omsorgssektoren i kommunen.


Du kan laste ned og lese plandokumenta her:
 

Utviklingsplan for helse og omsorg (PDF, 449 kB)

 

Plan for habilitering og rehabilitering (PDF, 514 kB)

  

     

Publisert 09.07.2018
ulv

Fylkesmannen har gitt løyve til felling av ein i ulv i Naustdal kommune, etter at det er dokumentert skade på sau. Løyvet er gitt ved brev datert 07.07.2018.

 

Publisert 06.07.2018
Oljefri

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.