Kvellestad Velforeining

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Kvellestad Velforeining
v/Knut Horne Horne
6817 Naustdal
Telefon: 41503111
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0