Naustdal Frivilligsentral

Naustdal Frivilligsentral
Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet.
Sentralen er eit suplement til det frivillige organisasjonslivet i kommunen og til dei offentlege tenestene. Frivilligsentralen skal initiere, mobilisere og samordne aktivitet, og vere ein lokalt forankra møteplass for alle som har lyst til å delta i frivillig arbeid.

Naustdal Frivilligsentral har dagleg leiar som er tilsett i 75% stilling, og eit styret samansett av 7 styremedlemmar og 3 varamedlemmar.
Adresse Kontakt Kategori
Naustdal Frivilligsentral
Postboks 44
6806 Naustdal
Torill Hukset
Telefon: 57 81 61 44
Aktivitetar
Aldersfordeling
Alderstrinn 0 - 6 7 - 12 13 - 16 17 - 25 25+
Tal på medlemmer 0 0 0 0 0
 
 
Login for redigering