Kommunereforma

Kommunereforma skal legge til rette for at fleire kommunar slår seg saman til større og meir robuste kommunar. Færre og større kommunar skal gi betre kapasitet til å ivareta og vidareutvikle lovpålagte oppgåver, gi betre muligheiter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgåver.

Følg arbeidet med kommunereform i Sunnfjord på eiga nettside.

Følg sak 14/498 Kommunereform i Innsyn.

Beitesvev

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjennomførast folkeavrøysting om kommunereforma. Røystedato vert 4. april 2016.  

Røysterett for 16 åringar. 

Det skal røystast over følgjande tre alternativ:

  • Stor SIS, (Gaular, Flora, Førde, Jølster og Naustdal)
  • Liten SIS, (Gaular, Førde, Jølster og Naustdal)
  • Halde fram som eigen kommune
Budeia i motlys

Naustdal kommune ynskjer alle velkomne til eit ope informasjonsmøte på Naustdal Kyrkjelysdhus måndag 23. mars kl 19.00. Ordførar og rådmann stiller og det er ope for spørsmål og diskusjon.

Ordførar
  • Tlf: 57816118
  • Mob: 46890950
  • E-post:  
Rådmann
  • Tlf: 57816119
  • Mob: 41530111
  • E-post: