Aktuelt
Publisert 06.07.2018
Oljefri

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.

 

 

Publisert 06.07.2018
nav.jpg

Søknadsskjema og mykje nyttig informasjon finn du på heimeside nav.no 

 

 

Publisert 25.06.2018
Ytbyggingsavtale Sylvdalen

Med heimel i plan- og bygningslova § 17-4 vert det med dette kunngjort oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Naustdal kommune og Byggteam AS.

 

 

Publisert 18.06.2018
Naustdal kommunehus

Kommunen har bruk for di hjelp med å nominere kandidatar frå lag og organisasjonar.

Send framlegg til kandidatar til: postmottak@Naustdal.kommune.no              innan 30.08.18.

Etter ein periode utan aktivt ungdomsråd, ynskjer kommunen no å få i gang att dette viktige rådet for å ta vare på barn og unge i Naustdal sin medverknad. Dette er særskilt viktig i  prosessane fram mot kommunesamanslåing i 2020.

 

Publisert 12.06.2018
Illustrasjon:Nybygg Naustdal barne- og ungdomsskule

Skuletidene ved Naustdal barne- og ungdomsskule vert endra i trå med vedlagt oversikt frå og med skulestar måndag 20. august 2018.

 
 
Publisert 31.05.2018
IMG_7500.jpg

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon og lenke til registreringsskjemaet finn du på Mattilsynet


 

 

 

 

Publisert 19.04.2018
Regional kvikkleirekartlegging Sogn og Fjordane

NVE utfører no regional kvikkleirekartlegging i Naustdal kommune i utvalgte områder basert på befolkning og «mogelegheit for leire» frå kvartærgeologiske kart.

Publisert 16.04.2018

Naustdal kommune har gått over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

 

Publisert 05.04.2018
Sauer

 

 

 

 

 

Prosjektet Naustdalslandbruket mot 2025 skal vidare.

Prosjektet er eigd av faglag, landbruksorganisasjonar kommunen, og har vore aktivt i 3 år.

Det er levert rapport etter kartleggingsfase, og vi har lagt bak oss eit større seminar 27. januar i år.

Det er konkludert med at prosjektet har bidrege til betre motivasjon blant bønder.

Publisert 27.03.2018
Bålbrenning

Vi går inn i ei påskehelg, og værmeldinga melder om lite nedbør og austavind. Det kan føre til lokalt stor brannfare i skog og mark.

 

 

Publisert 13.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker i Naustdal kommune vedtok å legge planprogram for «kommunedelplan og områderegulering for Naustdal sentrum» ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 4-1.

Publisert 06.03.2018
Nettside

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Vi har no lansert ei ny nettside der du kan følgje prosessane framover. Reformarbeidet er organisert i administrative og politiske prosjekt. På framsida finn du vegen inn til desse. Nettsida vert fylt med meir innhald framover i  takt med avklaringar som vert gjort og oppgåver som vert løyst.

 

Publisert 06.03.2018
Naustdal sentrum

Utval for plansaker har vedteke at plan for parkering, trafikk og uteområde ved Naustdal sjukeheim NAS skal sendast på høyring og leggast til offentleg ettersyn.

 

Publisert 11.01.2018
Folkemøte 10.01.18 -

 med Naustdal kommune, Asplan Viak og Nordic Mining

Publisert 20.12.2017
Kommunevåpen 4 kommuner..

Vi har ledig 100 % stilling som prosjektleiar - digitalisering i Sunnfjord kommune frå snarast. 

Om stillinga: 

Publisert 18.12.2017
Gifteringer.png

 Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar. 

Publisert 14.12.2017
Reinsdyr

 Naustdal Jeger og fisk arrangerer jegerprøvekurs i Naustdal i 2018.

Det er planlagt 9 samlingar på totalt 30 timar i tidsrommet 1 februar til 12 april med avsluttande eksamen i mai.Kurset vert halde på kommunehuset i Naustdal.  

Kurshaldarar er Alf Erik Røyrvik og Anders Muldsvor. For meir informasjon / påmelding ta kontakt med Alf Erik Røyrvik ( tlf. 95889475 )

Lenke for påmelding finn du her :

Publisert 14.12.2017
Naustdalsprisen 2017

Naustdal pensjonistlag er tildelt Naustdalsprisen 2017.

Prisen vart delt ut av ordførar Håkon Myrvang i Naustdal kommunestyre sitt møte 14. desember 2017. 

Publisert 12.12.2017
Mineralstrategi.PNG

Kommunane Askvoll og Naustdal legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn.  

Publisert 11.12.2017
Jente ved gjerde. Illustrasjonsfoto.

 Vi inviterer alle foreldre i Naustdal til å like og følgje sida vår på Facebook.