Oversikt over tilsette


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar matrikkel og geodata 57 81 61 28
Rådmann 57 81 61 19 415 30 111
Økonomirådgjevar 57 81 61 13
Oppvekstutviklar 57 81 61 31
Seksjonsleiar landbruk og plan 57 81 61 25
Avdelingsleiar servicekontor 57 81 61 00
Kommunalsjef personal/ administrasjon 57 81 61 21 976 53 805
Svarar på spørsmål om kommunale tenester. 57 81 61 00
Biblioteksjef 57 81 61 40
Prosjektleiar 57 81 62 12 414 29 151
Spesialrådgjevar 57 81 61 00
Fagleiar skog og vilt 57 81 61 00
Ordførar 57 81 61 18 468 90 950
Konsulent I 57 81 61 05 402 13 099
Rådgjevar 57 81 61 00
Seksjonsleiar teknisk drift og forvaltning 57 81 61 26 458 79 046
Fagleiar jordbruk 57 81 61 00
Kommunalsjef for samfunnsutvikling 57 81 61 23 909 99 676
Utleigekoordinator 476 90 215
Tildelingseininga 57 72 21 39 969 49 502
Sakshandsamar 57 81 61 00

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seksjonsleiar Lunden barnehage 57 81 61 70 411 60 889
Rektor / seksjonsleiar Vevring skule/ barnehage 57 81 61 64
57 81 89 19 958 57 842

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiande fysioterapeut 57 81 60 39 404 01 130
Kommunelege / seksjonsleiar helse 57 81 60 20
Helsesøster 57 81 60 27 954 10 787
Skulehelsesøster 57 81 60 27 954 10 787
Ergoterapeut 969 45 065
Syn- og hørselskontakt 57 81 62 10
Psykiatrisk hjelpepleiar 57 81 60 28 995 40 697
Ruskonsulent 57 81 60 28 459 78 883
Avdelingsleiar 57 81 60 22
Leiande helsesøster 57 81 60 26 907 09 510
Seksjonsleiar Naustdal Sjukeheim 57 81 62 01 952 47 301
Kommunelege 57 81 60 20
Tor Vidar Myklebust
Open omsorg 57 81 62 10 957 34 751
57 81 60 20
Psykiatrisk hjelpepleiar 57 81 60 28 951 06 302
Kommunelege 57 81 60 20
Psykiatrisk sjukepleiar 57 81 60 29
Ekspedisjon 57 81 62 00

 

 
Seksjonsleiar HFF 57 81 66 00
Seksjonsleiar Open omsorg 57 81 62 11 905 37 710
Vaktmeister hjelpemiddel 57 81 88 22

Interkommunalt

Ansatte i avdelingen Interkommunalt
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar PPT Indre Sunnfjord 57 82 93 00
Kulturskulerektor 57 61 28 10
Brannsjef 57 61 28 21

Kyrkja

Ansatte i avdelingen Kyrkja
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 81 82 40

Naustdal Frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Naustdal Frivilligsentral
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar Frivilligsentralen 57 81 61 44

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Naustdal 458 79 169
Flyktningkonsulent 57 81 61 00
Mottaket 55 55 33 33

Prosjekt/avtale

Ansatte i avdelingen Prosjekt/avtale
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Veterinær / dyrlege 971 66 678

Veterinær i Naustdal

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 57 81 63 00
Teamleiar NBU 57 81 61 86 473 21 956
Rektor Naustdal barne- og ungdomsskule 57 81 63 01 456 10 109
Teamleiar Naustdal barne- og ungdomsskule 57 81 63 00
Rektor / seksjonsleiar Vevring skule/ barnehage 57 81 61 64
Teamleiar Naustdal barne- og ungdomsskule 57 81 63 00 995 94 069
Rektor / Seksjonsleiar Vevring skule og barnehage 57 81 61 60 958 57 842

Uteseksjonen

Ansatte i avdelingen Uteseksjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
VA-ansvarleg 94170515(vakttelefon)
Feiar 94170515(vakttelefon)